சிறந்த வடிவமைப்புக்கான 48 விருதுகளை சாம்சங் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.இந்த ஆண்டு 2020 சர்வதேச வடிவமைப்பு விருதுகளில் IDEA விருதுகளை சாம்சங் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது இந்த விருது உலகளவில் புகழ்பெற்ற ஒன்றாகும்

ஒரு தங்கம் 4 வெள்ளி நான்கு வெண்கலப்பதக்கம் 38 இறுதி கட்டத்தை அடைந்ததற்கான விருதுகளையும் பெற்றுள்ளது

IDEA 2020 நடுவர்கள் ‘பெஸ்ட்-இன்-ஷோ’, சாம்சங்கின் BESPOKE Family Hub UX சிறப்பு விருதுடன் கெளரவிக்கப்பட்டது.


Earnbounty_1068_260_0208.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
cadests.jpg
water.jpg
bag.jpg
Screenshot%20(17)_edited.jpg
XCM_Manual_1209672_1068x260_.jpg

Subscribe to Our YouTube Channel

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

© 2023 by Trichy Outlook. Proudly created by pewee studios