• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

தேனீக்களுக்கும் பரவி வரும் தொற்றுநோய்!!!மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது மலர் இதழ்கள் வழியாக அனுப்பப்படும் பூஞ்சை தொற்றினால் தேனீக்கள் தங்களது சொந்த உலகளாவிய தொற்றுநோயை எதிர்கொள்கின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள்.


மனிதர்கள் COVID-19 தொற்றுநோயுடன் தொடர்ந்து போராடுகையில், சில விஞ்ஞானிகள் தேனீக்கள் அமைதியாக தங்கள் சொந்த ஒரு தொற்றுநோயைக் கையாளுகிறார்கள் என்று கவலைப்படுகிறார்கள்.


கொலராடோ போல்டர் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஐரோப்பாவில் தேனீக்கள் எவ்வாறு தொற்று மற்றும் கொடிய பூஞ்சையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை ஆவணப்படுத்தியுள்ளன, அவை மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது மலர் இதழ்கள் மூலம் பரவுகின்றன.


நோஸ்மா என்று அழைக்கப்படும், தென்னாப்பிரிக்கா, கென்யா, ரஷ்யா, பிரேசில், அமெரிக்கா மற்றும் கனடா உள்ளிட்ட உலகெங்கிலும் பல்வேறு வகையான பூஞ்சைகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.


ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, பூஞ்சை வெளிப்பாடு ஐரோப்பா முழுவதும் தேனீ காலனி சரிவுக்கு பங்களிக்கிறது மற்றும் உலகெங்கில் உள்ள தேனீ மக்களுக்கு மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.


நோஸ்மா என்பது மைக்ரோஸ்போரிடியா என அறியப்படும் ஒரு வகை பூஞ்சை - ஒரு ஒற்றை செல் ஒட்டுண்ணி, இது ஒரு பூஞ்சையாக வளரும் வித்திகளை உருவாக்குகிறது.


நோஸ்மா ஒரு தேனீவைத் தொற்றும்போது, ​​அது முதலில் பாதிக்கப்பட்ட செல்களை சிதைத்து, பின்னர் உடலில் பரவும் வித்திகளை விடுவித்து இறுதியில் தேனீவைக் கொல்லும்.


தேனீ இறப்பதற்கு முன், இந்த வித்திகளை அதன் மலம் மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கையின் போது வெளியேற்றபடுகிறது, பூக்கள் முழுவதிலும் விட்டு விடுகின்றன அவை மற்ற தேனீக்களுக்கும் தொற்றுநோயாக மாறுக்கிறது .


சில பகுதிகளில், இது தேனீ காலனிகளுக்கு ஆண்டு முழுவதும் நோஸ்மாத் தொற்று ஏற்பட வழிவகுத்தது என்று கொலராடோ போல்டர் பல்கலைக்கழகத்தின் செய்தி வலைப்பதிவில் குழுவின் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.


தேனீ வளர்ப்பவர்கள் குறிப்பிட்ட வகை எதிர்ப்பு தேனீக்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதன் மூலமும், தற்போதைய தொற்றுநோய்களுடன் தேனீக்களுக்கு சிகிச்சையளிக்க தாவர சாற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் நோஸ்மா பரவுவதை எதிர்த்துப் போராட உதவியுள்ளனர்.


வெவ்வேறு பிராந்தியங்களில் உள்ள தேனீக்கள் பல்வேறு வகையான நோஸ்மாகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கியுள்ளன, இது பூஞ்சை பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த உதவியது, ஆனால் உள்ளூர் எதிர்ப்பையும் மீறி உலகின் பல பகுதிகளிலும் ஒரு நாவல் ஸ்ட்ரைன் பரவக்கூடும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள்.


பூர்வீக தேனீ இனங்களில் நோஸ்மா நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் பூர்வீக சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அதிக வேலைகள் செய்யப்பட வேண்டும், பூர்வீக தேனீக்கள் தேனீக்களைப் போலவே பாதிக்கப்படும்போது இதேபோன்ற தலைவிதியை அனுபவித்தால், 'என்று கொலராடோ போல்டர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆர்தர் க்ரூப் II கூறினார்.Source: Dailymail

12 views0 comments

Subscribe to Our YouTube Channel

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

© 2023 by Trichy Outlook. Proudly created by pewee studios