மரங்களிலிருந்து பாலூட்டிகள் வரை - மனிதர்களால் தொடரும் அழிவுகள்கடந்த அழிவுகளின்புதைபடிவ ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்தி, விஞ்ஞானிகள் இந்த நூற்றாண்டில் எத்தனை பாலூட்டிகளை இழக்க நேரிடும் என்று கணக்கிட்டுள்ள னர்.


அவர்களின் கணிப்புகள் குறைந்தது 550 இனங்கள் மாமத் மற்றும் சேபர்-பல் பூனையின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றும் என்று கூறுகின்றன.


ஒவ்வொரு "இழந்த உயிரினங்களுடனும்" பூமியின் இயற்கை வரலாற்றை நாம் இழக்கிறோம், என்றார்.


இந்த "மோசமான" கணிப்புகள் இருந்தபோதிலும், பாதுகாப்பு முயற்சிகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும்.


கடந்த சில தசாப்தங்களாக பாலூட்டிகளின் அழிவுக்கு மனிதர்கள் கிட்டத்தட்ட முழுக்க முழுக்க பொறுப்பேற்றுள்ளனர் என்பதையும், இப்போது நாம் செயல்படாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் விகிதம் அதிகரிக்கும்


கடந்த ஆண்டு, ஒரு அரசு விஞ்ஞானிகள் குழு, ஒரு மில்லியன் விலங்கு மற்றும் தாவர இனங்கள் அழிந்துபோகும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளானது என்றார்.


நாம் ஆறாவது வெகுஜன அழிவை நெருங்குகிறோம் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர், இப்போது நாம் என்ன செய்தாலும் அது மனிதகுலத்தின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும்.

Earnbounty_1068_260_0208.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
cadests.jpg
water.jpg
bag.jpg
Screenshot%20(17)_edited.jpg
XCM_Manual_1209672_1068x260_.jpg

Subscribe to Our YouTube Channel

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

© 2023 by Trichy Outlook. Proudly created by pewee studios